کنیم ,گزینه ,راست ,داخل ,کلیک راست ,داخل رجیستری

خطای چاپگر operation could not be compleated Double check the printer name etc

:: خطای چاپگر operation could not be compleated Double check the printer name etc
کنیم ,گزینه ,راست ,داخل ,کلیک راست ,داخل رجیستری

از داخل رجیستری مراحل زیر را انجام می دهید .به مسیر زیر داخل رجیستری می رویم.

Hekey_current_user…..software…..microsoft…..windows NT…….current version….windows


حال روی پوشه ویندوز کلیک راست کرده و گزینه permision را انتخاب می کنیم و از داخل کادر گزینه add و سپس advance و سپس find now را می زنیم و every one را انتخاب می کنیم تا به لیست اضافه شود .سپس permision آن را از نوع full control انتخاب می کنیم .


سپس از سمت راست گزینه device را انتخاب می کنیم و روی device کلیک راست می کنیم و گزینه modify را انتخاب می کنیم و در قسمت value data  قبل از عبارت ,winspool,UDC هر چه نوشته پاک می کنیم و نام پرینتر پیش فرض را  که کپی کرده بودیم را در اینجا وارد می کنیم .

منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : کنیم ,گزینه ,راست ,داخل ,کلیک راست ,داخل رجیستری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خطای چاپگر operation could not be compleated Double check the printer name etc


filenum ,irow ,print ,        ,cells ,sheet1 ,print filenum ,trim sheets ,cells irow ,sheet1 cells ,sheets sheet1 ,trim sheets sheet1 ,sheets sheet1 cells ,        print filenum

تبدیل اکسل به vcf

:: تبدیل اکسل به vcf
filenum ,irow ,print ,        ,cells ,sheet1 ,print filenum ,trim sheets ,cells irow ,sheet1 cells ,sheets sheet1 ,trim sheets sheet1 ,sheets sheet1 cells ,        print filenum

اگر بخواهیم یکسری شماره تلفن که در اکسل وارد شده است را تبدیل به vcf نماییم مراحل زیر را انجام می دهیم

1-ستونهای اکسل را به ترتیب نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و شماره ثابت قرار می دهیم

2-کلید کنترل + F11 را فشار می دهیم . در ادیتور ویژوال بیسیک کد را وارد می نماییم و اجرا می کنیم

فایل vcf  آماده هست

 

Private Sub Create_VCF()
    'Open a File in Specific Path in Output or Append mode
    Dim FileNum As Integer
    Dim iRow As Double
    iRow = 2
    FileNum = FreeFile
    OutFilePath = "D:\OutputVCF.VCF"
    Open OutFilePath For Output As FileNum
 
    'Loop through Excel Sheet each row and write it to VCF File
    While VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1)) <> ""
        LName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 1))
        FName = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 2))
        PhNum = VBA.Trim(Sheets("Sheet1").Cells(iRow, 3))
 
        Print #FileNum, "BEGIN:VCARD"
        Print #FileNum, "VERSION:3.0"
        'Print #FileNum, "N:" & LName & ";" & FName & ";;;"
        Print #FileNum, "FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:" & LName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=WORK,VOICE;TYPE=PREF:" & FName
        Print #FileNum, "TEL;TYPE=CELL;TYPE=PREF:" & PhNum
        Print #FileNum, "END:VCARD"
        iRow = iRow + 1
    Wend
 
    'Close The File
    Close #FileNum
    MsgBox "Contacts Converted to Saved To: " & OutFilePath & " "
End Subمدت زمان: 3 دقیقه 11 ثانیه
 
منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : filenum ,irow ,print ,        ,cells ,sheet1 ,print filenum ,trim sheets ,cells irow ,sheet1 cells ,sheets sheet1 ,trim sheets sheet1 ,sheets sheet1 cells ,        print filenum
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تبدیل اکسل به vcf


فایل ,مشکل ,کلیک کنید

آموزش رفع مشکل نصب افزونه و قالبهای ورد پرس

:: آموزش رفع مشکل نصب افزونه و قالبهای ورد پرس
فایل ,مشکل ,کلیک کنید

مشکل :
هنگام نصب افزونه، قالب و یا به روز رسانی وردپرس، اطلاعات FTP از من می خواهد. اطلاعات را وارد می کنم اما قبول نمی کند. چه کار کنم ؟

پاسخ :
برای رفع این مشکل وارد فایل منیجر هاستتان شوید. فایل که مربوط به تنظیمات ورد پرس است با نام wp-config.php را بیابید و بر روی آن کلیک کنید سپس بر روی Edit در بالای صفحه برای تغییر محتویات کلیک کنید
سپس کد زیر را به انتهای فایل فوق اضافه کرده و آن را Save کنید :


if(is_admin()) {
add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0755 );
}

منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : فایل ,مشکل ,کلیک کنید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آموزش رفع مشکل نصب افزونه و قالبهای ورد پرس


server ,then ,server connection ,associated with

برطرف نمودن خطای Not associated with a trusted SQL Server connection

:: برطرف نمودن خطای Not associated with a trusted SQL Server connection
server ,then ,server connection ,associated with

مراحل زیر را انجام دید :

 1. Start Enterprise Manager.
 2. Expand Microsoft SQL Servers, and then expand SQL Server Group.
 3. Right-click the server that you want to change to SQL Server and Windows authentication, and then click
  Properties.
 4. In the SQL Server Properties dialog box, click the Security tab, click SQL Server and Windows, and then click OK.
 5. When you are prompted to re-start the SQL Server service, click Yes.

مرجع :

https://support.microsoft.com/en-us/help/889615/you-may-receive-a-not-associated-with-a-trusted-sql-server-connection

منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : server ,then ,server connection ,associated with
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : برطرف نمودن خطای Not associated with a trusted SQL Server connection


adoquery ,stream ,field ,picture graphic ,field tblobfield

ذخیره عکس در دیتابیس

:: ذخیره عکس در دیتابیس
adoquery ,stream ,field ,picture graphic ,field tblobfield

ذخیره عکس در دیتابیس

این روش تست شده و صد در صد جواب می دهد


var
 Field: TBlobField;
 Stream: TStream;
begin
 if ADOQuery.Active and (Image.Picture.Graphic <> nil) then
 begin
  ADOQuery.Insert;
  Field := TBlobField(ADOQuery.FieldByName('ImageData')); // ensure it ís a blob
  Stream := ADOQuery.CreateBlobStream(Field, bmWrite);
  try
   Image1.Picture.Graphic.SaveToStream(Stream);
  finally
   Stream.Free;
   ADOQuery.Post;
  end;
 end;
end;  
منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : adoquery ,stream ,field ,picture graphic ,field tblobfield
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ذخیره عکس در دیتابیس


stream ,adoquery ,field ,field tblobfield

خواندن عکس از دیتابیس

:: خواندن عکس از دیتابیس
stream ,adoquery ,field ,field tblobfield

در دلفی اگر بخواهیم از دیتابیس ، عکس را خوانده و نمایش دهیم از قطعه کد ذیل استفاده می کنیم.

این قطعه کد تست شده است.

delphi image load from file

var
 Field: TBlobField;
 Stream: TStream;
 Jpg: TJPEGImage;
begin
 if ADOQuery.Active then
 begin
  Field := TBlobField(ADOQuery.FieldByName('ImageData'));
  Stream := ADOQuery.CreateBlobStream(Field, bmRead);
  Jpg := TJPEGImage.Create;
  try
   Jpg.LoadFromStream(Stream);
   Image1.Picture.Graphic := Jpg;
  finally
   Jpg.Free;
   Stream.Free;
  end;
 end;
end;
منبع اصلی مطلب : یادداشتهای یک مهندس
برچسب ها : stream ,adoquery ,field ,field tblobfield
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خواندن عکس از دیتابیس